NABÍDKA SLUŽEB

  • TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI
  • ADAPTACE V MŠ, ZŠ
  • DĚTSKÝ VZDOR, AGRESIVITA
  • PORUCHY CHOVÁNÍ
  • VÝUKOVÉ OBTÍŽE V ZŠ, SŠ
  • RODINNÁ TERAPIE
  • PÁROVÁ TERAPIE
  • STŘÍDAVÁ PÉČE
  • ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ