PŘEDNÁŠKY A KURZY

Přednáška pro rodiče dětí v MŠ:

ADAPTACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE – úloha rodiny.

VÝCHOVA A PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA V RODINĚ.

DĚTSKÝ VZDOR  A AGRESIVITA – důsledky nedůslednosti.

TEORIE ATTACHMENTU – citové pouto na rodiče.

VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE.

PODPORA ČTENÁŘSTVÍ vs. TECHNOLOGIE.

 

Přednáška trvá cca 60 minut + diskuze

Cena:    500,- Kč/h

 

Přednášky pro rodiče dětí v ZŠ:

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ, PREVENCE A NÁPRAVA

SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ – ADD, ADHD

UČIT JE „UČIT SE“

NÁSTUP DO 1. TŘÍDYADAPTACE V ZŠ, RADOSTI A STRASTI RODIČŮ PRVŇÁČKA  

PŘECHOD ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA SOU NEBO SŠ – vhodný výběr školy, rizika a úskalí (pro žáky a rodiče žáků 8., 9. ročníků)

 

Přednáška trvá cca 60 minut + diskuze        

Cena : 500,- Kč/h

 

TŘÍDA PLNÁ POHODY – INTERAKTIVNÍ ADAPTAČNÍ A SOCIALIZAČNÍ PROGRAM
Akreditace č.j. MŠMT – 6495/2017-2-516

  • Interaktivní setkání pro žáky základní školy
  • Hry a komunikační metody pro navození přátelské atmosféry ve třídě
  • Hry pro zlepšení vztahů ve skupině
  • Hry uvolňující napětí
  • Zdravé sebepoznání a sebeprosazení
  • Vyjádření a zvládání emocí
  • Aktivní zapojení třídního učitele

Kurz trvá 4-5h

Cena: 500,- Kč/h + 500,- Kč příprava lektora